ΧΟΡΗΓΟΙ

 

Τα οικονομικά μεγέθη καθιστούν συχνά απαγορευτική την πραγματοποίηση ενός έργου ποιοτικού στον τομέα της τέχνης. Συνεπώς ο ρόλος των χορηγών είναι παραπάνω από καθοριστικός, θα λέγαμε μάλιστα ότι η χορηγία είναι στην πραγματικότητα «συνοδοιπορία» στον μακρύ δρόμο της δημιουργίας.

 

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για τη συμβολή τους στην προσπάθεια υλοποίησης ενός οράματος

με αντικείμενό του την έρευνα, την ανασύσταση και τη διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής

αλλά και των παραδοσιακών μουσικών της Μεσογείου.