EUROMED HERITAGE II

 

Το EUROMED HERITAGE II (Ευρωμεσογειακή Κληρονομιά ΙΙ),  το περιφερειακό πρόγραμμα του MEDA για την πολιτιστική κληρονομιά, υποστηρίζει την ανάπτυξη του Ευρωμεσογειακού πολιτιστικού αποθέματος και στοχεύει στην αύξηση των δυνατοτήτων των Μεσογειακών φορέων στο να διαχειρίζονται και να εξυψώνουν την κληρονομιά τους. Σχεδιάστηκε ώστε να καταστεί μια διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας για όλους τους συμμετέχοντες, εθνικούς θεσμικούς και διεθνείς οργανισμούς από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 12 Μεσογειακές που συνυπέγραψαν το 1995 τη Συνθήκη της Βαρκελώνης.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί στη δημιουργία διαφόρων πηγών γνώσης από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες θα μπορούν να λαμβάνουν αυτόνομα πληροφόρηση και έτσι να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση της κληρονομιάς και την προβολή της σε περιφερειακό επίπεδο. Υπέρτατος σκοπός είναι η προσέγγιση της ιδέας της κοινής Ευρωμεσογειακής κληρονομιάς, η οποία ενσωματώνει διάφορες παραδόσεις και έθιμα και αναζητά να προβάλει τους ορατούς και αόρατους δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσά τους, για την ανάπτυξη ενός εργαλείου ανοικτής πολιτικής ανεκτικότητας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος της Ευρωμεσογειακής Κληρονομιάς στοχεύει σε τρεις ειδικές περιοχές παρέμβασης στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς:

(α) τεχνογνωσία,

(β) ανθρώπινοι πόροι, και

(γ) ανάπτυξη.

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα προσφέρει:

ü        Οικονομικούς πόρους,

ü        Κανάλια διάχυσης τεχνογνωσίας,

ü        Πλαίσια ανταλλαγής εμπειριών,

ü        Παραμέτρους για την ταυτοποίηση νέων συστατικών και διαστάσεων της πολιτιστικής κληρονομιάς,

ü        Νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Το συνολικό ποσό που δεσμεύτηκε για το EUROMED HERITAGE II είναι 30 εκατομμύρια Ευρώ (συνεισφορά της Ε.Ε.).

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έγινε στις αρχές του 2001 και  ως εκ τούτου, στα τέλη Απριλίου 2001, υποβλήθηκαν συνολικά 106 προτάσεις, οι 77 εκ των οποίων εκρίθησαν επιλέξιμες. Μετά την αξιολόγηση ενεκρίθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 προτάσεις για χρηματοδότηση.